2.rész A bűn és a bűnnélküliség

Mi a bűn? Jézus azt mondta: szeretethiány. A bűn tehát az, ha nincs bennünk szeretet. Ebből logikusan következik, ha van bennünk szeretet, nincs bűnünk.

Az Ószövetség népeinek még törvényt kellett adni, mert a zsidóknak nincs szavuk a szeretetre. De eljött Jézus és azt mondta: egyetlen parancs van, a szeretet. Ezen áll Mózes  és a próféták. Nem eltörölte, hanem tökéletesítette a törvényt.

Most ejtsünk néhány szót a torz Istenképekről.

A gonosz Isten: mivel a hébernek nem volt szava a szeretetre, ezért ők úgy értelmezték, az Istentől félni kell. Úgy hitték, minden muszáj, ha nem, az Isten büntet. Így alakult ki a törvény, a büntető Isten.

Ilyen azonban nincs. Ha megértjük a szeretet Istenét (már amennyire ez emberileg lehetséges), eltűnik az ítélkező Isten és Mennyei Atya lesz belőle.

Bűnt igazából csak a szeretet ellen lehet elkövetni. Jézus: aki az Atya vagy a Fiú ellen szól, bocsánatot nyer, de aki a Szentlélek ellen szól, az nem nyer bocsánatot. A Szentlélek maga a szeretet. (Isten lelke = a szeretet lelke = szeretet)

Amit mi bűnöknek nevezünk, azok csak vétségek emberek által felállított törvények ellen. A törvény pedig rendfenntartásra van. Jézus: Mózes a ti keményszívűségetek miatt adta nektek a törvényt. Az viszont csak írás, ami halott. Az igazi törvény a szívetekben van.

Ez pedig így hangzik: Szeressétek egymást, ez az én EGYETLEN parancsom. Más fordítás szerint: EGYETLEN parancsot hagyok néktek, szeressétek egymást. (János evangélium 13.34)

Más bűnöktől könnyen megszabadulhatunk, csak Isten bocsánatát kell kérnünk, de a Szenlélek (vagy a szeretet) elleni bűnöktől nem. Persze erre is van feloldozás, ha visszatérünk a szeretet útjára. Igaz, ez egy gyűlöletben megátalkodottnak igen nehéz.

Néhány szó a gyónásról. Természetesen nem ezzel van a baj, hanem azzal, hogy a bűnbánatot sokan igen felületesen végzik. Sokan azt hiszik, ha bemennek a gyóntatószékbe és elsorolják a betanult bűnlistát, akkor minden rendben van. “Azt csinálok, amit akarok, majd meggyónom”  Ez elvezet az Istentől.

A bűntől úgy lehet megszabadulni, ha megérted az Isten szeretetét. Ekkor már nem is lesz kedved bűnt elkövetni.

A szeretetről később lesz szó, most azt értsük meg, a szeretetben kell élnünk, ha nem akarunk bűnben élni.

a

Hozzászólások lezárása.

Kategóriák